Li informem que les dades personals obtingudes mitjançant aquest formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incorporats en un fitxer del com és responsable EL *CAPITA *GINESTA SL, amb la finalitat d'atendre les seves consultes i enviar-li informació relacionada amb l'entitat que pogués ser del seu interès. EL *CAPITA *GINESTA SL es compromet a usar les dades recollides mitjançant aquest formulari, únicament per a la finalitat anteriorment esmentada. L'interessat declara tenir coneixement de la destinació i ús de les dades personals recollits mitjançant la lectura de la present clàusula. L'enviament d'aquest e-mail implica l'acceptació de les clàusules exposades. Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició en els termes establerts en la Llei Orgànica 15/1999, pot fer-ho a la següent adreça EL *CAPITA *GINESTA SL; *PORT *GINESTA LOCAL 214, 08860 CASTELLDEFELS.